Widom Biznesu - Biznes i Praca

Podobieństwo między ekonomią, biznesem i finansami

mkm.lublin.pl/o-firmie/ Pojęcia biznesu i finansów wchodzą w skład ekonomii. Polega to na tej zasadzie, że w życiu codzienn...

Więcej

Narzędzia finansowe dla firm

http://www.finansowe-doradzanie.pl Rynek finansowy i klasycznie pojmowany rynek obrotu gospodarczego są ze sobą silnie powiązane. S...

Więcej

Zakupy świąteczne

dom dla osób starszych Wszyscy wiemy jak wyglądają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Pomimo iż ma to być okres, w ...

Więcej

Bale maturalne

Pojęcia biznesu i finansów wchodzą w skład ekonomii. Polega to na tej zasadzie, że w życiu codzienn...

Więcej

Widom Biznesu

Biznes to nic innego niż działalność gospodarcza. Najczęściej rozumiany jest jako spójny obszar działalności gospodarczej podlegający większej firmie. Mówiąc o kulturze biznesu myślimy o zbiorze zasad, którymi kierują się przedsiębiorcy w procesie wymiany gospodarczej. Pod względem cykli koniunkturalnych analizuje się koniunkturę biznesu, czyli przeważnie pozytywny wpływ na warunki ekonomiczne. Oznacza on stan aktywności charakteryzowany zmieniającymi się w czasie wskaźnikami życia gospodarczego. Zjawisko to dotyczy też gospodarki towarowej, na przykład giełd gdzie poprawna koniugacja opiera się na wzroście akcji. Aby założyć jakąkolwiek działalność gospodarczą należy przedstawić biznes plan firmy, który jest elementem planowania strategicznego. Wytycza on cele firmy, które ma do wykonania, metody działania oraz pomaga wybrać najlepszy dla biznesu wariant inwestycyjny. W skład takiego planu wchodzą miedzy innymi: analiza rynku, analiza SWOT (jedna z najpopularniejszych technik analizy służąca do porządkowania informacji) , analiza finansowa. Biznes plan najczęściej sporządzany jest dla banku, który ma udzielić kredytu na daną inwestycję. Bez takowego spisu przedsiębiorstwo ma małe szanse na realizację. Treść biznesplanu powinna być: napisana prostym językiem, uwzględnić otoczenie przedsiębiorstwa, odzwierciedlić aktualną pozycję firmy, przedstawić kadrę i jej umiejętności, zaprezentować zastosowane technologie. W prawie istnieją trzy definicje działalności gospodarczej: ustawa o swobodzie działania (działalność nagradzana, wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany), ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność zarobkowa działająca we własnym imieniu bez względu na rezultaty), ustawa o VAT (obejmuje działalności producentów, oraz ludzi wykonujących wolne zawody). Działalność gospodarczą możemy podzielić na dwie grupy: dochodowość i swobodę działalności. Pierwsza z nich dzieli się na kryteria takie jak: działalność mająca na celu pozyskiwanie dochodów (gównie przedsiębiorstwa prywatne), działalność mająca na celu korzyści finansowe (ważniejsze są korzyści ekonomiczne niż dochodowe), działalność nie przynosząca korzyści finansowych ( ma na celu rozwój przedsiębiorstw, szkolenia, nauki itp.). Swobodę działalności dzielimy na: działalność regulowaną, tzn. do jej wykonywania potrzebne są do spełnienia konkretne warunki określone przepisami prawa; działalność nieregulowaną, tzn. prowadzoną według przepisów ogólnych. Możemy wymienić kilka rodzajów biznesów na przykład: spółka jawna (nie jest inną spółką handlową) spółka partnerska (spółka utworzona przez kilku wspólników) spółka komandytowa (spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą) spółka cywilna (jedyna spółka, której regulacja znajduje się w Kodeksie cywilnym) spółka komandytowo-akcyjna (spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia).