Finanse – skuteczne zarządzanie pieniędzmi - Biznes i Praca

Promocja firmy w Internecie

Więcej o naliczaniu płac na www.futurea.pl/paycenter-naliczanie-plac/ Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że promocja własnej firmy jest najlepszym sposobem na zdobyc...

Więcej

Możliwości internetu

http://www.konstrukcje-rebud.pl/konstrukcje-stalowe W dzisiejszych czasach wszystkie aspekty naszego życia są zdominowane przez Internet. Nikt nie ma c...

Więcej

Zupełnie nowy wymiar kupowania

e learning bhp Jeszcze kilkanaście lat temu zakupy miały zupełnie inny wymiar niż ma tow dniu dzisiejszym. Odmiana...

Więcej

Show biznes

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że promocja własnej firmy jest najlepszym sposobem na zdobyc...

Więcej

Finanse – skuteczne zarządzanie pieniędzmi

Pieniądze towarzyszą ludziom praktycznie od zarania dziejów. Przed pojawieniem się monet i banknotów istniała wymiana handlowa czyli płacenie towarem za towar. W czasach współczesnych oprócz tradycyjnych pieniędzy spotkać można karty płatnicze, czeki, a także przelewy bankowe. Wszystkie te działania można określić jednym mianem – finanse. Finanse to gromadzenie, wydawanie i rozporządzanie środkami finansowymi czyli kwestie dotyczące praktycznie każdej sfery życia. Gromadzenie pieniędzy to m.in. wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy, wydawanie to wszelkiego rodzaju opłaty i rachunki, natomiast rozporządzanie finansami to planowanie wydatków z uwzględnieniem realnego przychodu czyli posiadanych środków finansowych. Finanse to kwestia znana każdemu człowiekowi, tak samo istotna w przypadku większej czy mniejszej firmy, jak również w przypadku gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę finanse należy pamiętać, iż w tej kwestii najistotniejsze jest właściwe zarządzanie środkami finansowymi, zarówno tymi w postaci tradycyjnych pieniędzy jak również papierów wartościowych, akcji oraz udziałów w firmach. Pieniądz robi pieniądz – to znane przysłowie niejednokrotnie staje się odzwierciedleniem rzeczywistości. Umiejętne zarządzanie fina sam pozwala na właściwie funkcjonować każdej jednostce, zarówno rodzinie, jak i firmie. Ważne jest, aby dostosowywać wydatki do możliwości, nie mniej należy także brać pod uwagę pewne priorytety, które muszą być zrealizowane m.in. stałe opłaty czy rachunki. Każda jednostka posiada określona pulę środków, na podstawie których należy planować wydatki. Konkretna ilość środków przypada najczęściej na miesiąc, aczkolwiek można spotkać także plany budżetowe obejmujące dłuższy okres, np. kwartał, półrocze czy rok. Szeroko rozumiane finanse to zarówno przychody jak i rozchody czyli wydatki. Planując rozchody w pierwszej kolejności należy uwzględnić najpilniejsze wydatki i stale opłaty, pozostała część środków można przeznaczyć na inne potrzeby lub zdeponować na lokacie bankowej, kupić akcje itp. Możliwości jest bardzo wiele, trzeba jednak świadomie planować budżet. Umiejętnego zarządzania finansami należy rozpocząć jak najwcześniej, dlatego tez warto wydzielać dzieciom kieszonkowe i jednocześnie mobilizować je do oszczędzania i współdecydowania o zakupach finansowanych z własnych pieniędzy. Przykładowo, jeśli dziecko chce kupić kolejną grę komputerową można mu podpowiedzieć, aby odłożyło wystarczającą ilość środków z kieszonkowego. W ten sposób mały człowiek ma możliwość zrozumienia podstawowych zasad polityki finansowej, ponadto w ten właśnie sposób może nauczyć się szacunku do pieniędzy. Cechy te są przydatne w wieku dorosłym, zwłaszcza w sytuacjach stricte finansowych, zarówno na płaszczyźnie rodzinnej jak i zawodowej. Umiejętne zarządzanie finansami to podstawowa cecha dobrego bankowca, finansisty, a także właściciela firmy, którego głównym zadaniem jest odpowiednie kierowanie jednostką, gdzie priorytetem jest zarządzanie finansami.