Podobieństwo między ekonomią, biznesem i finansami - Biznes i Praca

Trendy galerianki

Sklep internetowy niszczarki biurowe Kobra Od najdawniejszych lat wszyscy ludzie pragnął wyglądać pięknie i atrakcyjnie. Miedzy innymi w tym ż...

Więcej

kredyt dla firm na start

 Każde przedsiębiorstwo, które chce działać na rynku i rozwijać się, aby nie pozostać w tyle za k...

Więcej

Jak to w biznesie

W biznesie bywa tak, że czasami coś się udaje a czasami nie. Zwłaszcza jeżeli chodzi w firmie o jak...

Więcej

Zakładanie firmy poważna decyzja

Od najdawniejszych lat wszyscy ludzie pragnął wyglądać pięknie i atrakcyjnie. Miedzy innymi w tym ż...

Więcej

Podobieństwo między ekonomią, biznesem i finansami

Pojęcia biznesu i finansów wchodzą w skład ekonomii. Polega to na tej zasadzie, że w życiu codziennym wszystkie trzy pojęcia występują w zbliżonym rozumowaniu. Ekonomia polega na konsumpcji dóbr, a co za tym idzie jest podobna w tym zakresie do biznesu, ponieważ jest on działalnością gospodarczą, w której również wykorzystuje się konsumpcję dóbr, czyli zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Na tej kwestii opierają się również finanse, dajmy na to prosta sytuację, gdzie mamy budżet państwa. Państwo daje fundusze na różne gałęzie społeczne, po to aby ludzkie potrzeby były zniwelowane do minimum. Ekonomia jest podstawą biznesu i finansów, to dzięki ekonomii możemy rozróżnić właśnie te dwa inne pojęcia. Wszystkie te słowa występują w szerokiej skali w życiu codziennym, z ekonomią mamy do czynienia na każdym kroku, ponieważ każdy coś sprzedaje, kupuje, wymienia się towarami, itd. Jest to podstawowa dziedzina funkcjonowania państwa, dzięki temu pieniądz krąży i państwo nie nabiera deficytu budżetowego. W wielu przypadkach spotykamy się również z pojęciem biznesu, jest to bardzo szerokie słowo, ponieważ możemy rozróżnić biznes złożony (gdy zajmuje się tym jakiś międzynarodowy koncern) lub biznes prosty (gdy dwoje przeciętnych ludzi dokonuje biznesu na ulicy). Słowo to występuje również w języku potocznym, na przykład: „zrobiłem dobry biznes”. Mówi się tak wtedy gdy kupiło się coś po okazyjnej cenie lub sprzedało za bardzo dużo gotówki. Również z finansami spotykamy się każdego dnia, mamy budżet domowy, który musimy odpowiednio rozdysponować, aby finanse były na plusie. Także państwo musi kontrolować swoje wydatki, aby nie popaść w dziurę budżetową. Wszystkie te pojęcia łączy kilka aspektów: na przykład pieniądz (występuje we wszystkich wyżej wymienionych pojęciach), a także konsumpcja dóbr, z którą spotykamy się ciągle i cały czas. Omawiając widmo ekonomii, biznesu i finansów równie dobrze możemy skupić się na jednej podstawowej sprawie, ponieważ bardzo łatwo połączyć to w jedną całość. Wszystkie pojęcia są podstawą życia społecznego, i bez tego trudno byłoby sobie wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie. Pieniądz jest powszechnym środkiem wymiany w transakcjach kupna-sprzedaży (czyli w transakcjach finansowych, biznesowych i ekonomicznych). Pojęcia te są podobne pod tym względem, że biznes, i finanse są pojęciami ekonomicznymi. Wszystkie te słowa funkcjonują w społeczeństwie w jednej linii, można wyodrębnić następujący łańcuch: ekonomia stworzyła biznes, a z biznesu powstały finanse. Reasumując wszystkie te dziedziny są ze sobą ściśle powiązane, i mają ze sobą wiele wspólnego. Wyżej napisany tekst może jedynie utwierdzić w przekonaniu, że bez takich gałęzi jak ekonomia człowiekowi trudno byłoby przetrwać. Funkcja pieniądza odgrywa tu najważniejszą rolę, ponieważ jest czynnikiem spajającym pojęcia wymienione w temacie artykułu. Jak łatwo zauważyć, podobieństwo jest bardzo widoczne i nie podlega większej dyskusji.