Ekonomia – z myślą o potrzebach ludzkości - Biznes i Praca

Objawy kryzysu

Praca Warszawa Bez wątpienia każdy z was zetknął się z określeniem, że na światowych rynkach od pewnego czasu panu...

Więcej

Nowe kolekcje w sklepach

Producenci odzieży przygotowują na każdy sezon nowe kolekcje ubrań po to aby podążyć za ciagle zmie...

Więcej

Kultura konsumencka

Każde czasy mają swoje charakterystyczne zjawiska społeczne i kulturowe. Są one przede wszystkim po...

Więcej

oferty pracy rzeszów

Bez wątpienia każdy z was zetknął się z określeniem, że na światowych rynkach od pewnego czasu panu...

Więcej

Ekonomia – z myślą o potrzebach ludzkości

Ekonomia to określenie, które można praktycznie spotkać niemal w każdej dziedzinie życia. Często słyszy się uwagi i narzekania dotyczące niewystarczających środków finansowych na pokrycie podstawowych potrzeb, dotyczy to zarówno tradycyjnej rodziny, jak również firm, jednostek samorządowych, a także państwa. Określenie „dziura budżetowa” stało się w ostatnim czasie bardzo modne, podobnie jak „łatanie dziury budżetowej”. Owo łatanie to nic innego jak szeroko pojęta ekonomia czyli umiejętność wykorzystania ograniczonych zasobów finansowych w taki sposób, by zaspokoić najpilniejsze potrzeby społeczeństwa. Ekonomia jest więc dziedziną spełniającą istotną rolę w życiu człowieka. Jej zasadniczym zadaniem jest dogłębne poznanie i uporządkowanie wszelkich zjawisk dotyczących sfery bytowo – finansowej, a także stworzenie na podstawie zebranych informacji planu działania na przyszłość czyli swego rodzaju przewidywanie sytuacji i zjawisk społecznych, które mogą zaistnieć w przyszłości. Ekonomia jest więc podstawowym narzędziem pracy dla polityków oraz osób rządzących konkretna jednostka społeczną. Ogólnie rzecz biorąc ekonomia to ocena sytuacji społecznej, określenie zasobów materialnych, zarówno stricte finansowych jak i niefinansowych np. ziemia, rudy, złoża, woda, a także narzędzia, maszyny, wszelkiego rodzaju środki niezbędne do wykonywania pracy itp. Słowem wszystkie materiały, który w jakikolwiek sposób stają się niezbędne do prawo widłowego funkcjonowania społeczeństwa. Znając możliwości ekonomiczne należy zająć się potrzebami społeczeństwa, które zazwyczaj charakteryzuje nieograniczoność. W tej sytuacji należy wybrać priorytety czyli zadania konieczne do realizacji. Niewątpliwie najważniejsze są tu potrzeby biologiczne, ale należy również rozważać potrzeby społeczne i kulturowe. Pożywienie, mieszkanie, odzież – to niezbędne rzeczy do zaspokojenia biologicznych potrzeb człowieka. Jednakże – jak mówi znane przysłowie - nie samym chlebem żyje człowiek, kontakt z innymi ludźmi, odpoczynek czy wzbogacenie własnego światopoglądu to także potrzeby, które powinny być zaspokojone. Dlatego ważne jest, by móc wyjechać na wakacje, wyjść do kina lub teatru, wypożyczyć książkę w bibliotece itp. Ekonomia to dziedzina zajmująca się właśnie realizacją m.in. tych zadań, zarówno w przypadku człowieka jako jednostki, jak również całego społeczeństwa. Zauważyć jednak należy, że zaspokojenie potrzeb społeczeństwa – mimo że ma większy zasięg – jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku konkretnej osoby. Potrzeby oświatowe, wojskowe i zdrowotne są najczęściej zaspokajane przez rząd z wykorzystaniem dostępnych zasobów umożliwiających pracę i funkcjonowanie społeczeństwa. Potrzeby jednostki są inne w przypadku każdego człowieka, dlatego też w tym przypadku znacznie trudniej znaleźć priorytety. Cechą wspólną potrzeb ogółu i jednostki jest dynamika i nieograniczoność potrzeb, a co za tym idzie konieczność dokonywania wyborów. Chcąc zrealizować jak najwięcej zadań należy wykorzystać wszystkie dostępne zasoby, w tym kapitał finansowy, a także doświadczenie, wiedzę i możliwości ludzi. To zadanie należy właśnie do ekonomii.